Home » سوپر کنترل فاز دیجیتال

نمایش یک نتیجه

سوپر کنترل فاز دیجیتال شیوا امواج

7,865,000 ریال
سوپر کنترل فاز دیجیتال توضیحات سوپر کنترل فاز دیجیتال از جمله محصولات موجود در سایت شیوا امواج است که در ادامه به معرفی کامل آن میپردازیم. کنترل فاز وظیفه مراقبت از دیگر تجهیزات موجوود در تابلو برق را در زمان نوسانات جریانی یا دوفاز شدن و اتقال کوتاه به عهده دارد. به طور مثال در زمان اضافه بار موجب قطع شدن جریان ورودی به مدار میشود. از مهمترین کاربرد های کنترل فاز میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1-تشخیص دادن جابجایی در فاز ها ٢- تشخیص دادن قطع شدن یک یا چند فاز ٣- قطع کردن مدار در وضعیت عدم تقارن ولتاژ یا فاز ۴- اعلام افزایش یا کاهش ولتاژ ۵- قطع کردن مدار در شرایط وجود شوک های حاصل از قطع و وصل شدن متوالی برق هر کنترل فاز دارای بخش هایی مانند ترمینال ها و چراغ سیگنال هایی است که با توجه به شرکت سازنده نام و محل جایگیری آن ها ممکن است متفاوت باشد. در ادامه به بررسی این بخش ها خواهیم پرداخت. ساختار کنترل فاز SEN: وظیفه مشخص کردن مقدار حساسیت کنترل فاز در هنگام مقایسه تقارن فاز ها را به عهده دارد. ترمینال های L1,L2,L3 یا R,S,T: ورودی سه فاز برق شبکه را به این 3 ترمینال وصل میکنند. On Delay: در این بخش میتوان زمان انتظار برای مواقعی که خطایی رخ میدهد و یا در زمان روشن شدن مدار برای اولین بار را مشخص کرد. ترمینال 18:خروجی نرمال باز یا NO: این بخش در مواقعی که ولتاژ در هر 3 فاز بدون ایراد و مشکلی باشد وصل میشود.در این وضعیت چراغ فعال بودن رله نیز روشن خواهد بود.همچنین این ترمینال به کنتاکتور متصل میشود. ترمینال 15: ورودی فرمان: به این بخش یک ورودی فرمان وارد میشود که خروجی آن را میتوان در پایانه های 16 و 18 دریافت کرد. ترمینال 16:خروجی NC یا نرمال بسته: این بخش از کنترل فاز معمولا به حالت بسته است مگر این که چراغ سیگنال REL به حالت روشن باشد. مشخصات و ویژگی سوپر کنترل فاز دیجیتال ولتاز تغذیه: ۳۰۰-۵۰۰ولتاژ متناوب،۳فاز،۵۰-۶۰هرتز تاخیر زمان: قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت:۱۵ثانیه, قطع: ۱۰-۰ ثانیه, وصل: ۶۰۰-۰ثانیه قطع برای: افزایش ولتاژ:۴۰۰-۴۸۰ ولت، کاهش ولتاژ: ۳۸۰-۳۱۰ ولت و عدم تقارن:۲۵-۵ درصد کارایی در: دما: ۶۵+..۲۰– و رطوبت : ۷۰درصد خروجی: ۲ عدد رله ۵ آمپر اطلاعات بیشتر ولتاز تغذیه: ۳۰۰-۵۰۰ولتاژ متناوب،۳فاز،۵۰-۶۰هرتز تاخیر زمان: قطع برای کاهش ولتاژ در لحظه استارت:۱۵ثانیه, قطع: ۱۰-۰ ثانیه, وصل: ۶۰۰-۰ثانیه قطع برای: افزایش ولتاژ:۴۰۰-۴۸۰ ولت، کاهش ولتاژ: ۳۸۰-۳۱۰ ولت و عدم تقارن:۲۵-۵ درصد کارایی در: دما: ۶۵+..۲۰– و رطوبت : ۷۰درصد خروجی: ۲ عدد رله ۵ آمپر