Home » کنترل آمپر سه رله ای

نمایش یک نتیجه

کنترل آمپر سه رله ای شیوا امواج

14,280,000 ریال
کنترل آمپر سه رله ای توضیحات کنترل آمپر سه رله ای از جمله محصولات موجود در سایت شیوا امواج است که در ادامه به معرفی کامل آن میپردازیم. رله کنترل بار وظیفه مراقبت از دیگر تجهیزات موجوود در تابلو برق را در زمان نوسانات جریانی به عهده دارد. به طور مثال در زمان اضافه بار موجب قطع شدن جریان ورودی به مدار میشود. رله کنترل میتواند جایگیزن مناسبی برای بیمتال باشد. علت نام گذاری این محصول به دلیل وجود یک رله در بخش خروجی آن است که میتوان وظعیت شبکه را از روی وصل یا قطع بودن این رله تشخیص داد. از مهمترین خصوصیات رله کنترل میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1-جایگزینی مناسب برای بیمتال ٢- دارای مدار الکترونیکی با طول عمر بسیار زیاد و فاقد استھلاک مکانیکی ٣- انجام عملیات به صورت دقیق و مطمئن در هر شرایطی و وابسته نبودن به دمای محیط ۴- امکان تنظیم جریان ۵- تایمر تاخیر در زمان وصل کردن با زمان ثابت ۶- امکان تنظیم تاخیر در قطع کردن ٧- در دو وضعیت عملکرد قفل شونده و اتوماتیک ۸- نشان دھنده ی وضعیت خط پیش از قطع خروجی نحوه کارکرد کنترل بار به این صورت است که با دارا بودن 3 ترانس جریان داخلی ، هرکدام از کانال های جریان را مثل آمپرسنج های انبری اندازه گیری نموده. و با جریانی که تنظیم شده است مقایسه نموده و اگر جریانی اضافه شده باشد. مانع از ورود جریان به داخل مدار میشود. مشخصات و ویژگی کنترل آمپر سه رله ای ولتاژ تغذیه/ریست خارجی: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب،فاز و نول، ۶۰-۵۰ هرتز دقت اندازه گیری جریان: 1+ 0.5% و 1-%0.5 زمان تنظیمct: از زمان وصل به برق به مدت ۵ دقیقه کارایی در: دما: ۶۵+..۲۰– و رطوبت : ۷۰درصد خروجی: ۳ عدد رله ۱۶ آمپر توضیحات کنترل آمپر سه رله ای از جمله محصولات موجود در سایت شیوا امواج است که در ادامه به معرفی کامل آن میپردازیم. رله کنترل بار وظیفه مراقبت از دیگر تجهیزات موجوود در تابلو برق را در زمان نوسانات جریانی به عهده دارد. به طور مثال در زمان اضافه بار موجب قطع شدن جریان ورودی به مدار میشود. رله کنترل میتواند جایگیزن مناسبی برای بیمتال باشد. علت نام گذاری این محصول به دلیل وجود یک رله در بخش خروجی آن است که میتوان وظعیت شبکه را از روی وصل یا قطع بودن این رله تشخیص داد. از مهمترین خصوصیات رله کنترل میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1-جایگزینی مناسب برای بیمتال ٢- دارای مدار الکترونیکی با طول عمر بسیار زیاد و فاقد استھلاک مکانیکی ٣- انجام عملیات به صورت دقیق و مطمئن در هر شرایطی و وابسته نبودن به دمای محیط ۴- امکان تنظیم جریان ۵- تایمر تاخیر در زمان وصل کردن با زمان ثابت ۶- امکان تنظیم تاخیر در قطع کردن ٧- در دو وضعیت عملکرد قفل شونده و اتوماتیک ۸- نشان دھنده ی وضعیت خط پیش از قطع خروجی نحوه کارکرد کنترل بار به این صورت است که با دارا بودن 3 ترانس جریان داخلی ، هرکدام از کانال های جریان را مثل آمپرسنج های انبری اندازه گیری نموده. و با جریانی که تنظیم شده است مقایسه نموده و اگر جریانی اضافه شده باشد. مانع از ورود جریان به داخل مدار میشود. مشخصات و ویژگی کنترل آمپر سه رله ای ولتاژ تغذیه/ریست خارجی: ۱۸۰-۲۵۰ ولتاژ متناوب،فاز و نول، ۶۰-۵۰ هرتز دقت اندازه گیری جریان: 1+ 0.5% و 1-%0.5 زمان تنظیمct: از زمان وصل به برق به مدت ۵ دقیقه کارایی در: دما: ۶۵+..۲۰– و رطوبت : ۷۰درصد خروجی: ۳ عدد رله ۱۶ آمپر