Home » کنترل فاز بار

نمایش یک نتیجه

کنترل فاز بار شیوا امواج

9,545,000 ریال
کنترل فاز بارتوضیحات کنترل فاز بار از جمله محصولات موجود در سایت شیوا امواج است که در ادامه به معرفی کامل آن میپردازیم. کنترل فاز وظیفه مراقبت از دیگر تجهیزات موجوود در تابلو برق را در زمان نوسانات جریانی یا دوفاز شدن و اتقال کوتاه به عهده دارد. به طور مثال در زمان اضافه بار موجب قطع شدن جریان ورودی به مدار میشود. از مهمترین کاربرد های کنترل فاز میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1-تشخیص دادن جابجایی در فاز ها ٢- تشخیص دادن قطع شدن یک یا چند فاز ٣- قطع کردن مدار در وضعیت عدم تقارن ولتاژ یا فاز ۴- اعلام افزایش یا کاهش ولتاژ ۵- قطع کردن مدار در شرایط وجود شوک های حاصل از قطع و وصل شدن متوالی برق هر کنترل فاز دارای بخش هایی مانند ترمینال ها و چراغ سیگنال هایی است که با توجه به شرکت سازنده نام و محل جایگیری آن ها ممکن است متفاوت باشد. در ادامه به بررسی این بخش ها خواهیم پرداخت. ساختار کنترل فاز SEN: وظیفه مشخص کردن مقدار حساسیت کنترل فاز در هنگام مقایسه تقارن فاز ها را به عهده دارد. ترمینال های L1,L2,L3 یا R,S,T: ورودی سه فاز برق شبکه را به این 3 ترمینال وصل میکنند. On Delay: در این بخش میتوان زمان انتظار برای مواقعی که خطایی رخ میدهد و یا در زمان روشن شدن مدار برای اولین بار را مشخص کرد. ترمینال 18:خروجی نرمال باز یا NO: این بخش در مواقعی که ولتاژ در هر 3 فاز بدون ایراد و مشکلی باشد وصل میشود.در این وضعیت چراغ فعال بودن رله نیز روشن خواهد بود.همچنین این ترمینال به کنتاکتور متصل میشود. ترمینال 15: ورودی فرمان: به این بخش یک ورودی فرمان وارد میشود که خروجی آن را میتوان در پایانه های 16 و 18 دریافت کرد. ترمینال 16:خروجی NC یا نرمال بسته: این بخش از کنترل فاز معمولا به حالت بسته است مگر این که چراغ سیگنال REL به حالت روشن باشد. مشخصات و ویژگی کنترل فاز بار برند: شیواامواج ولتاز تغذیه: 180-250 ولتاژ متناوب ،R-Nو 60-50 هرتز ولتاژ ورودی: 300-500ولتاژ متناوب،3فاز،60-50هرتز دقت نمایش جریان: LPF-15A=0.1A, LPF-60A=1A کارآیی در: دما: 65+..20- و رطوبت :70درصد خروجی: رله 5 آمپر اطلاعات بیشتر برند: شیواامواج ولتاز تغذیه: 180-250 ولتاژ متناوب ،R-Nو 60-50 هرتز ولتاژ ورودی: 300-500ولتاژ متناوب،3فاز،60-50هرتز دقت نمایش جریان: LPF-15A=0.1A, LPF-60A=1A کارآیی در: دما: 65+..20- و رطوبت :70درصد خروجی: رله 5 آمپر