شینه مینیاتوری تکفاز 63 آمپر وارداتی

3,900,000 ریال

موجود

شینه تک 63 امپر
شینه تک 63 امپر بطور کلی شین فیوزهای مینیاتوری در دو نتوع تک فاز و سه فاز. با امپر های مختلف تولید و عرضه میشود.
نامگذاری این شینه هی تفاوت و کاربرد هریک از انها .راکامل روشن میسازد. از شینه تک فاز به منظور اتصال و سری کردن کلید مینیاتوری تک فاز .
در واقع شینه انشعابات شینه های تک فاز از یک ردیف. منظم تشکیل یافته که متناسب فیوزهای یک پل بوده .ولی تسمه یا میله انشعابات شین های سه فاز داری سه ردیف متوالی میباشند که بافصله معین از یک دیگر قرار گرفته اند.
نامگذاری این شینه هی تفاوت و کاربرد هریک از انها .راکامل روشن میسازد. از شینه تک فاز به منظور اتصال و سری کردن کلید مینیاتوری تک فاز .شینه تک فاز 63
در واقع شینه انشعابات شینه های تک فاز از یک ردیف. منظم تشکیل یافته که متناسب فیوزهای یک پل بوده .ولی تسمه یا میله انشعابات شین های سه فاز داری سه ردیف متوالی میباشند که بافصله معین از یک دیگر قرار گرفته اند.
نامگذاری این شینه هی تفاوت و کاربرد هریک از انها .راکامل روشن میسازد. از شینه تک فاز به منظور اتصال و سری کردن کلید مینیاتوری تک فاز .در واقع شینه انشعابات شینه های تک فاز از یک ردیف. منظم تشکیل یافته که متناسب فیوزهای یک پل بوده .ولی تسمه یا میله انشعابات شین های سه فاز داری سه ردیف متوالی میباشند که

حمل و نقل کالا

محصولات پیشنهادی